Hoe burgers mobiliseren?

Goedgekeurde projectenvoorstellen worden online gezet op een individuele pagina per stad/gemeente. Burgers kunnen vervolgens stemmen op de door de stad/gemeente genomineerde projecten van 28 augustus tot en met 7 oktober. Elke burger heeft slechts 1 stem. De som van de stemmen op de projecten per stad/gemeente wordt afgezet ten opzichte van de te behalen drempel van 1% van de volwassen wettelijke bevolking in de betreffende stad/gemeente. Enkel indien deze drempel wordt gehaald, haalt de stad/gemeente het startkapitaal binnen.

Om deze drempel te behalen, zullen burgers in de stad/gemeente warm moeten worden gemaakt voor de ingediende projecten. Dit kan op verschillende momenten en via verschillende kanalen.

Voor de publiekscampagne

Nog voor de publiekscampagne kan er draagvlak worden gecreeërd in de stad/gemeente door burgers ook al in deze fase te betrekken.

Dit kan door burgers op te roepen (via bijvoorbeeld het lokale infoblad, de website, de facebookgroep) om projectideeën in te dienen bij de stad/gemeente, rechtstreeks of via bepaalde organisaties. Projecten waar ook lokale organisaties, verenigingen, scholen, … zich kunnen achterzetten, zullen tijdens de publiekscampagne waarschijnlijk veel gemakkelijker stemmen binnenhalen dan projecten waarvoor nog geen lokaal draagvlak werd opgebouwd.

Tijdens de publiekscampagne

Tijdens de publiekscampagne zal er vanuit het Vlaams Energieagentschap, net zoals bij de eerste uitdaging ‘Overal zonnepanelen’, promotie gemaakt worden aan de hand van televisiespotjes, radio, geschreven en online media, enz. De Vlaamse campagne zou er voor moeten zorgen dat heel wat burgers hun weg vinden naar het portaal, om vervolgens te stemmen op projecten in hun stad/gemeente.

Deze Vlaamse koepelcampagne zal echter vermoedelijk niet volstaan om de drempel van 1% stemmen in elke stad/gemeente te halen. Daarom zullen de steden/gemeenten ook zelf hun inwoners moeten mobiliseren, algemeen of voor een specifiek project. Het Vlaams Energieagentschap stelt hiervoor basiscommunicatiemateriaal ter beschikking stellen dat vrij kan worden gebruikt: je vindt dit op de pagina met "campagne materiaal".