Veelgestelde vragen

Van wie gaat de campagne uit?

De campagne gaat uit van het Vlaams Energieagentschap, in opdracht van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein en de Vlaamse Regering.

Het Vlaams Energieagentschap lanceerde deze campagne in samenwerking met tri.zone, bigtrees en Tree Company.

Tot wanneer kan ik een project indienen?

Je kan je project indienen tot en met 15 juli. Aangezien er een publiekscampagne loopt, is het indienen van jouw project voor deze datum een voorwaarde om in aanmerking te komen.

Wanneer kunnen burgers stemmen?

De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober. Tijdens deze periode kunnen burgers stemmen. Elke burger kan stemmen op slechts 1 project binnen zijn/haar stad/gemeente.

Hoeveel steun kan mijn project verwachten van de Vlaamse overheid?

De Vlaamse overheid steunt projecten die voldoen aan de voorwaarden voor maximaal 75% van de investering en met een maximaal bedrag van 1 euro per inwoner per gemeente.

Wanneer is de uitdaging geslaagd?

Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking (berekend op de volwassen wettelijke bevolking van 1 januari 2017 van de stad/gemeente) een stem heeft uitgebracht, is de uitdaging voor die stad/gemeente geslaagd. De vooruitgang zal per stad/gemeente visueel kunnen worden opgevolgd op de website.

Hoeveel burgers moeten er gemobiliseerd worden om de uitdaging te laten slagen?’

Om de uitdaging te laten slagen voor de stad/gemeente moet 1% van de volwassen bevolking van de stad/gemeente een stem uitbrengen op een ingediend project van de stad/gemeente. De drempel van 1% slaat op de som van alle stemmen op alle projecten die ingediend werden door de stad/gemeente. Elke burgers heeft slechts 1 stem. De bevolkingsaantallen per stad/gemeente zijn gebaseerd op wettelijke bevolkingscijfers van 1 januari 2017.

Hoeveel projecten mag ik registreren?

Om deel te nemen registreer je minimaal 2 en maximaal 9 projecten.

Mag ik mensen oproepen om te stemmen?

Absoluut: het traject is pas succesvol wanneer ten minste 1% van de bevolking van je stad of gemeente stemt.

Tijdens de publiekscampagne (28 augustus - 7 oktober) is het dus de bedoeling zo veel mogelijk burgers te mobiliseren. We hebben hiervoor enkele tips opgelijst.

Ten slotte voorzien we ook campagne materiaal dat hiervoor vrij gebruikt mag worden.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik doorgeef bij de registratie?

Dit kan je nalezen in ons privacy statement.

Wanneer eindigt de actie?

Het registreren van je project kan tot en met 15 juli 2018. De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober 2018.

Wanneer moeten de projecten uitgevoerd worden?

Na de publiekscampagne laat de gemeente weten welke projecten uitgevoerd zullen worden, en welk aandeel van het startkapitaal hiervoor gebruikt zal worden. Hierna worden facultatieve subsidieovereenkomsten opgemaakt met de gemeente die de rapporteringsvoorwaarden zal specifiëren. De deadline voor het afsluiten van deze subsidieovereenkomsten is 20 december 2019. Het uitvoeren van de projecten mag echter later liggen dan deze datum.