Privacy

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je registreren. Daarbij vragen we een aantal gegevens op. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. Je bijdragen op het platform worden getekend met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijv. Peter P.). De gegevens zelf worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de bepalingen van de Europese verordening (EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, beter bekend als de ‘GDPR-wetgeving’.

De gegevens die we registreren bij je inschrijving, dienen enkel om contact met u te kunnen opnemen met vragen over de ingediende projectvoorstellen en de eventueel daaruit volgende subsidiebesluiten.

De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II laan 20 bus 17, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer BE0316.380.841
 • Tri.zone CVBA, Watervoort 39, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer BE0683.494.365
 • Visuele Communicatie West BVBA (bigtrees), Koningin Elisabethlaan 45, 9000 Gent, met ondernemingsnummer BE0864.671.361
 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer BE0840.111.951

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het opvolgen van de uitdaging “Overal stroomversnellers” en de daaruit voortvloeiende projectvoorstellen en subsidiebesluiten.

Het Vlaams Energieagentschap, Tri.zone, Visuele Communicatie West (bigtrees) en Tree Company behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Door het Vlaams Energieagentschap, Tri.zone, Bigtrees en Tree Company verzamelde persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens via verschillende bronnen:

 • Online en elektronische interacties met het project,per mail, via de website, of applicaties op sociale netwerken van derden (zoals bv. Facebook);
 • Offline interacties met het project, onder andere via telefonische contacten;

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die je met jouw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel:

 • Persoonlijke en contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die VEA, Tri.zone, Big Trees en Tree Company nodig heeft om persoonlijk met je contact op te nemen (naam, voornaam, telefoonnummer en gemeente);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren op https://projecten.stroomversneller.be (login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord);
 • De inhoud die je ons zelf mededeelt op het online platform, en jouw reacties op bijdragen van anderen;

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website projecten.stroomversneller.be gebruikt.

We gebruiken functionele cookies om het inloggen vlotter te laten verlopen en cookies om via social media de content te delen.

Persoonsgegevens van kinderen

Aangezien de minimumleeftijd voor deelname aan de campagne 18 jaar is, worden er conform de Europese Privacyregels geen gegevens verzameld van minderjarigen.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Onderhoud van jouw account: om jouw accounts te creëren en te onderhouden.
 • Websites: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
 • Virale websitefuncties
 • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, vragen we naam en mailadres op via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Delen van persoonsgegevens door het Vlaams Energieagentschap, Tri.zone, Bigtrees en Tree Company

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.

We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens het Vlaams Energieagentschap, Tri.zone, Big Trees en Tree Company in het kader van het project Stroomversnelling, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn.
 • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Jouw rechten

Recht om zich uit te schrijven Je hebt het recht om je uit te schrijven ("opt-out") en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen van de website;

(b) met ons contact op te nemen.

Toegang en rechtzetting

Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen. Je kunt ons daartoe een verzoek sturen gericht aan energie@vlaanderen.be.

Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren.

Bewaring

Het Vlaams Energieagentschap, Tri.zone, Bigtrees en Tree Company zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. De persoonsgegevens van contactpersonen voor steden en gemeenten zullen we tot 31 december 2019 bewaren. Dit is de finale deadline om subsidiebesluiten in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap. De gegevens worden tot die datum bewaard om contact met u te kunnen opnemen in het geval van een ontbrekende of onvolledige subsidieaanvraag.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met projecten.stroomversneller.be gedurende een redelijke periode bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

Cookie

Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken.

Contact opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via e-mail naar energie@vlaanderen.be.