Spelregels op stroomversneller.be

Hieronder vind je een samenvatting van de spelregels van deze tweede uitdaging. Voor meer informatie in detail, verwijzen we je door naar de "Hoe werkt het?" pagina!

U kan meer informatie vinden over de modaliteiten van de uitdaging in de brochure.

Welke projecten komen in aanmerking?

Enkel investeringsprojecten op het eigen grondgebied kunnen door een stad/gemeente worden genomineerd. De investeringsprojecten moeten bovendien betrekking hebben op één of meerdere van volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie (bijvoorbeeld isolatie, verwarming, verlichting ...)
  • elektrische mobiliteit (behalve elektrische fietsen)
  • groene warmte & WKK (bijvoorbeeld zonneboiler, warmtepomp, warmtenet ...)
  • groene stroom (kan enkel in combinatie met één van de vorige thema's)

Het startkapitaal gebruiken om een premie te financieren, een studie te bestellen of een consultant aan te werven om energieaudits uit te voeren, wordt niet aanvaard. Aan veel investeringsprojecten gaat een haalbaarheidsstudie vooraf. Deze haalbaarheidsstudies mogen worden opgenomen in de totale projectkost (en dus gefinancierd worden met het startkapitaal van de Vlaamse overheid) enkel en alleen als het project ook effectief uitgevoerd wordt.

Welke projecten komen online?

Lokale besturen kunnen tot 15 juli minstens 2 projecten (maximaal 9) indienen bij het Vlaams Energieagentschap. De projecten moeten voldoen aan enkele inhoudelijke criteria. Na 15 juli controleert het Vlaams Energieagentschap of de ingediende projecten hieraan voldoen. 

Welke informatie moet ingediend worden?

Projectvoorstellen moeten minstens volgende informatie bevatten:

  • Duidelijke inhoudelijke omschrijving van het voorgestelde project.
  • Omschrijving van het belang van het project voor de stad/gemeente.
  • Het type project.
  • Inschatting van de projectkosten.
  • Aanduiding van de andere financieringsbronnen voor het project

Wanneer kunnen burger stemmen?

De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober. Tijdens deze periode kunnen burgers stemmen. Elke burger kan stemmen op slechts 1 project binnen zijn/haar stad/gemeente. Stemmen kan uiteraard alleen indien de stad/gemeente projecten nomineerde.

Wanneer is de uitdaging geslaagd?

Zodra minstens 1% van de volwassen bevolking (berekend op de volwassen wettelijke bevolking van 1 januari 2017 van de stad/gemeente) een stem heeft uitgebracht, is de uitdaging voor die stad/gemeente geslaagd.

De vooruitgang zal per stad/gemeente visueel kunnen worden opgevolgd op de website.

Wat gebeurt er nadat de uitdaging geslaagd is?

Lokale besturen die de drempel van 1% halen, krijgen van de Vlaamse overheid een startkapitaal tot 1 euro per inwoner voor het realiseren van de populairste energieprojecten. Het steunbedrag per inwoner varieert naargelang er financiële participatie van burgers wordt toegepast of niet.

Hoeveel bedragen de steunbedragen?

Indien 1% van de volwassen wettelijke bevolking online haar stem uitbrengt op de lokale projecten, maakt de stad/gemeente aanspraak op een startkapitaal van maximaal € 1 per inwoner op basis van haar inwonersaantallen (volledige wettelijke bevolking dd. 1 januari 2017).

Dit startkapitaal kan per project maximaal 75% uitmaken van de totale financiering van het project, na aftrek van andere Vlaamse subsidies, groenestroom-, warmte-krachtcertificaten en energiepremies van de netbeheerders. De rest van de projectfinanciering moet uit andere bronnen worden bijgepast.