Waarom doen we het?

Ons energiesysteem staat voor grote uitdagingen. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we de broeikasgasuitstoot drastisch terugdringen. Dit betekent dat het totale energieverbruik de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen.

Tegelijkertijd moet de energievoorziening op alle ogenblikken gegarandeerd blijven en moet de totale kost voor de gezinnen en de bedrijven zo beperkt mogelijk worden gehouden. Deze omslag is niet eenvoudig. In opdracht van de Vlaamse Regering, tracht het Vlaams Energieagentschap in 2018 via twee concrete trajecten lokale dynamiek rond de energietransitie te creëren.

Het type van investeringsprojecten dat we met deze uitdaging willen ondersteunen draagt bij tot de omslag naar een duurzaam energiesysteem. De grote winnaar van deze uitdaging is dus vooral onze lokale leefomgeving.